fbpx

Wspólnoty religijne odgrywają wiodącą rolę w nawróceniu ekologicznym, do którego wzywa nas papież Franciszek w Laudato Si’.

Już od wielu dekad wspólnoty religijne pomagają swoim członkom i katolikom na całym świecie w przeżyciu nawrócenia ekologicznego, “które wiąże się z rozwijaniem wszystkich konsekwencji ich spotkania z Jezusem w relacjach z otaczającym ich światem.” (LS 217)

Podczas dialogu „Siać ziarno nadziei dla planety / Sieć Modlitwy w Trosce o Stworzenie„, czwartkowego spotkania w ramach Tygodnia Laudato Si’, osoby konsekrowane mówiły o tym, w jaki sposób każdy z nas może doświadczyć ekologicznego nawrócenia i pogłębić swoje życie modlitewne.

Siostra Jyotisha Kannamkal, animatorka Laudato Si’ i Siostra Notre Dame z Indii, zaproponowała poruszającą modlitwę na rozpoczęcie spotkania. Zaprosiła słuchaczy do modlitwy za stworzenie, a zwłaszcza za trudną sytuację, w jakiej znajduje się jej kraj z powodu pandemii COVID-19.

Siostra Leetta Hammack ze zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Paragwaju, wyjaśniła, w jaki sposób każdy z nas może rozpocząć swoje ekologiczne nawrócenie.

Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska definiuje nawrócenie ekologiczne jako „przemianę serca, czyli duchową i praktyczną zmianę zakorzenioną w wierze i ukierunkowaną na troskę o Boże stworzenie. Jest to proces uświadamiania sobie naszego wkładu w kryzys społeczny i ekologiczny oraz działania w taki sposób, który pielęgnuje komunię z Bogiem, stworzeniem i sobą nawzajem.”

Nawrócenie ekologiczne zaczyna się na poziomie osobistym, a następnie odbywa się na poziomie społeczności, podkreśliła s. Hammack.  “Nawrócenie ekologiczne, niezbędne do stworzenia dynamiki trwałej zmiany, jest także nawróceniem wspólnotowym.” (LS 219).

„Podobnie jak Matka Teresa, nauczamy z przekonaniem, że świat może być zmieniony poprzez przemianę poszczególnych osób” – dodała s. Hammack.

„Jesteśmy wezwani do życia w sposób, który uznaje i docenia nasze wzajemne powiązania, godność życia i całego stworzenia”.

Obejrzyj zapis całego wydarzenia i obserwuj Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska na portalach społecznościowych:

Siostra Beatrice Hernandez ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Najświętszego Serca Jezusa i Maryi (USA), opowiedziała o tym, jak instytucje mogą doświadczyć ekologicznego nawrócenia.

Siostra opowiedziała o działaniach ekologicznych podejmowanych przez jej społeczność w ciągu ostatnich dziesięcioleci, w tym o przywróceniu ziemi do stanu preriowego, obchodzeniu Dnia Ziemi od 1980 roku oraz o tworzeniu terenów zielonych dla motyli monarchów i innych gatunków motyli.

„Wiemy, że nasze starania muszą opierać się na modlitwie, szerzeniu świadomości i budowaniu relacji. Pamiętamy, że jesteśmy ludźmi nadziei; bądźmy także ludźmi czynu” – powiedziała.

Ojciec Edwin Borlasa z Misjonarzy Najświętszego Serca z Filipin i członek Biura Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności, wyjaśnił społeczno-kulturowy wymiar ekologicznego nawrócenia.

Podzielił się on kompleksowym planem stworzenia systemu bezemisyjnego, zaczynając od małych społeczności, a kończąc na całym kraju.

Na zakończenie dialogu, Christina Leaño, zastępca dyrektora Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska, zainaugurowała nową Sieć Modlitwy w Trosce o Stworzenie: sieć wspólnot na całym świecie zaangażowanych w dzieło uzdrowienia naszego wspólnego domu.

Sieć łączy się poprzez modlitwę i adorację eucharystyczną; jest otwarta zarówno na zakonne jak i świeckie wspólnoty kontemplacyjne.

Już ponad 200 społeczności z 34 krajów na pięciu kontynentach przyłączyło się do sieci, która będzie wspierać wszystkich ludzi i gatunki najbardziej dotknięte niesprawiedliwością klimatyczną i ekologiczną.

„Celem Sieci Modlitwy w Trosce o Stworzenie jest zjednoczenie z katolickimi instytucjami, kongregacjami i wspólnotami na całym świecie, aby pomóc większej liczbie ludzi troszczyć się o stworzenie i doświadczyć poprzez modlitwę niezbędnego ekologicznego nawrócenia” – powiedziała Leaño .

„Możecie sobie wyobrazić jaka będzie moc, jeśli połączymy te modlitwy”.

Spotkanie prowadzili Siostra Sheila Kinsey, FCJM i Brat Alberto Parise, MCCJ, którzy przypomnieli wszystkim o dobroczynnym wpływie życia poświęconego modlitwie z Bogiem.

Brat Parise powiedział: „Modlitwa jednoczy naszą wolę z wolą Boga, a na modlitwie nasze życie zanurzone jest w miłości, którą Bóg daje i którą od niego otrzymujemy”.