fbpx

Podczas Tygodnia Laudato Si’, wspólnoty na całym świecie pokonują przeszkody, aby cieszyć się wielkim postępem poczynionym przez katolików w urzeczywistnianiu Laudato Si’ na przestrzeni ostatnich sześciu lat.

Jednak niewiele wspólnot pokonuje większe trudności niż wierni w Port of Spain, stolicy Trynidadu i Tobago.

Państwo składające się z dwóch bliźniaczych wysp boleśnie odczuwa skutki kryzysu ekologicznego i klimatycznego. Jeśli temperatury będą nadal rosnąć, a poziom mórz podnosić, mieszkańcy mogą stracić naprawdę wiele. 

Prawie 15 procent kraju, czyli około 480 km, składa się z nisko położonych gruntów, które mogą być narażone w przypadku przyszłego wzrostu poziomu morza. Według badania z 2018 roku, około 15 procent z 1,2 miliona ludzi w kraju mieszka na tym zagrożonym terenie.

Na domiar kryzysu klimatycznego, w Trynidadzie i Tobago obowiązuje kolejny lockdown związany z COVID-19, który zmusza ludzi do pozostania w domach. W ciągu ostatniego miesiąca, średnia tygodniowa liczba nowych przypadków COVID-19 w kraju wzrosła ponad pięciokrotnie, z 76 do 442.

Jednak w tym jakże trudnym tygodniu, katolicy z Trynidadu i Tobago są światłem i nadzieją dla wszystkich mieszkańców Karaibów.

Katolicka Komisja Sprawiedliwości Społecznej oraz Ministerstwo Migrantów i Uchodźców Archidiecezji Port of Spain zapraszają na wspólną modlitwę, czytanie Pisma Świętego, refleksję i dialog, zaplanowane na 21 maja. Aby wziąć udział, zarejestruj się tutaj. 

„Bardzo się cieszymy, że możemy zorganizować światowe wydarzenie, spotkać się, podnieść się nawzajem na duchu i odnieść się do bardzo ważnego przesłania dotyczącego zmian klimatycznych”, powiedziała Leela Ramdeen, przewodnicząca komisji.

Wierzący z całego kraju zjednoczą się w tych trudnych czasach, aby uznać Boga za Stwórcę wszystkiego, wyrazić swoją wdzięczność Bogu za dar stworzenia i modlić się, aby Bóg pomógł przemienić ich serca i umysły tak, aby usłyszeli wołanie ziemi i krzyk ubogich.

Leela Ramdeen helps lead creation care in Trinidad and Tobago.

Leela Ramdeen

Podczas nabożeństwa będzie też czas na zastanowienie się nad swoim wpływem na stworzenie, nad sposobami prostszego życia i nad tym, jak można stać się orędownikiem Bożego stworzenia, żyjąc z nim w harmonii.

„Encyklika papieża Franciszka dostarcza nam doskonałych ram, które pomagają nam uwrażliwić nas samych i innych na potrzebę analizowania kwestii politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych i prawnych, które mają wpływ na nasz wspólny dom” – powiedziała Ramdeen.

„Zauważamy pilną potrzebę zaangażowania się w proces refleksji i działania [według katolickiej nauki społecznej]: Zobacz-Oceń-Działaj. Nawrócenie serc i umysłów oraz przemiana nie nastąpią z dnia na dzień, dlatego konieczne jest, abyśmy wszyscy nadal odgrywali swoją rolę w dążeniu do osiągnięcia naszych celów.”

Ramdeen zaznaczyła również, że od czasu powstania komisji w 2003 roku, koncentruje się ona na zasadach katolickiej nauki społecznej „Opieka nad Bożym stworzeniem”.

Działania te zostały poparte przez arcybiskupa Charlesa Jasona Gordona, którego przewodnictwo pomogło katolikom w regionie lepiej zrozumieć, jak wygląda ich powołanie do troski o Boże stworzenie i do walki z kryzysem klimatycznym.

Archbishop Gordon leads Catholics in Trinidad and Tobago.

Archbishop Jason Charles Gordon

Jednym z tegorocznych priorytetów archidiecezji jest uczczenie przez wszystkie instytucje katolickie szóstej rocznicy powstania encykliki papieża Franciszka poprzez uczestnictwo w Tygodniu Laudato Si’ i Czasie dla Stworzenia, corocznym święcie modlitwy i działania na rzecz naszego wspólnego domu, organizowanym od 1 września do 4 października.

Arcybiskup Gordon planuje rozpocząć wydarzenie refleksją nad tematem Tygodnia Laudato Si’, „ponieważ wiemy, że wszystko może się zmienić”.

Po jego refleksji odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem młodych ludzi Kościoła. Miejscowy ksiądz i Ramdeen również planują podzielić się osobistymi refleksjami.

„Naszym celem jest wirtualne spotkanie się razem z innymi  i zwrócenie się nie tylko do katolików, ale też do szerszej społeczności – zwłaszcza, że encyklika papieża Franciszka jest skierowana do 'każdej osoby żyjącej na tej planecie'” – powiedziała Ramdeen. „Spotkamy się razem na adoracji”.